غذاهای محلی

نام برخی از غذاهای سنتی قوم بختیاری

نام برخی از غذاهای سنتی قوم بختیاری:
1- کباب بختیاری
2- کباب په به جیر( جگر په پیچ)
3- آوریز(آبریز- اوریز)
4- آش برنج (پلو)
5- آش برنج سوری
6- آش بلگ (آش رشته)
7- آردوله بوسور
8- او سر و پا (کله پاچه)
9- او ترشی
10- او تفتاله
11- او دال
12- او گده (سیرابی )
13- او گندی ( عدسی )
14- او پیازی ( اشکنه )
15- کمه ، قورمه ( kome )
16- گمنه
17- تپیله
18- شولوا کشک ( شوربا )
19- شولوا توتم (توتو)
20- شولوا دوو ( دووا )
21- برشتوک
22- حلوا
23- توچری
24- او کشک ( کال جوش )
25- شیر برنج
26- پنیر پوست ( پنیر کهنه )
27- غذاهای لبنی . ( فرآورده های شیر) مانند : شیر،ماست،کره،پنیرتازه،پنیر پوست ،روغن،دوغ،کشک،توف،بدوف،که هر کدام به همراه صرف نان غذایی کامل به شمار می آید .
28- تل یا تلیکه . غذاهای لبنی- گیاهی . تل یا تلیکه انواع مختلف داشته که گیاهان در ماست یا دوغ پرورده شده که بسیار لذیذ و خوشمزه است و گاهی به صورت یک غذا مصرف شده و گاهی نیز به صورت دسر استفاده می گردد . تل موسیر، تل کرفس، تل مخلوط موسیر و کرفس،تل پلیز،تل بن ،تل کلخنگ،تل گزر و ...
29- نان . نان در بختیاری از انواع مواد به دست می آمد : نان گندم، نان جو، نان بلوط ( نان بلوط نیز دو نوع بود :
30- انواع نان : نان کلگ و نان رگو.نان گندم را به انواع مختلف پخت میکردند . نان پتیر(فتیر)،نان ور چاله یا برچاله ای،نان لفه،نان توچری و نان گرده.
31- گیاهان غذایی
32- گیاهان دارویی
33- او گوشت ( آبگوشت )
٣۴- او توتو ( توتم

 

 

الفه‌ها و نذری‌ها

الفه‌ها و نذری‌ها در میان بختیاری‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند این غذاهای خاص که در زمان خاص یا به مناسبت‌هایی تهیه می‌شوند معمولن به همراه بقیهٔ افراد فامیل یا طایفه خورده می‌شوند از معمول‌ترین این غذاها می‌توان به حلوا و آشِ بَلگ اشاره کرد، معمولاً در تهیهٔ این غذاها فامیل و همسایگان همکاری می‌کنند.

اَلِـفِـه
بختیاری‌ها بنا بر یک سنت قدیمی‌در آخرین پنجشنبهٔ هر سال، برای شادی روح درگذشتگانشان الفه می‌پزند. اَلِـفِـه به‌طور خاص نوعی حلوا است که با خرما تهیه می‌شود. ابتدا زنان به اندازهٔ کافی نان (نان تیری) پخته و سپس حلوا را می‌پزند که بنا بر همان عادت قدیمی، اَلِفِه حتماً باید با روغن محلی تهیه شود. پس از آن مقداری حلوا را در بین دو یا سه عدد نان گذاشته و بین همسایگان و آشنایان پخش می‌کنند. افراد هم پس از خوردن الفه، برای شادی روح درگذشتگان دعا می‌کنند.

نذری‌ها
این گروه از غداها معمولاً به نیت شادی روح رفتگان، دوری بلا یا ادای نذر تهیه می‌شوند. پختن غذاهای نذری آداب و شرایط خاصی دارد.

گوسفند نذری
گاهی برای ادای نذری که فرد کرده یا تحت عنوان قربانی، گوسفندی ذبح شده و به صورت خام بین چند خانواده از فامیل توزیع می‌شود.

درج یک دیدگاه