• Artwork
  • Artwork

درج یک دیدگاه

دودمان‌نامهٔ شاهان اوان و سیماشکی

پادشاهی اَوان یا پادشاهی آوان (به لاتین Awan) یکی از دودمان‌های ایلام باستان در بین سال‌های ۲۶۰۰ تا ۲۰۵۰ پیش از میلاد، واقع در جنوب غربی ایران و دزفول کنونی بوده است