شمایل سردار سورنا

تندیس یک فرد پارتی که گفته می‌شود شمایل سردار سورنا است. این مجسمه در ایذه

Read more

دودمان‌نامهٔ شاهان اوان و سیماشکی

پادشاهی اَوان یا پادشاهی آوان (به لاتین Awan) یکی از دودمان‌های ایلام باستان در بین

Read more

سنگ‌نگاره زن ایلامی و ندیمه

سنگ‌نگاره زن ایلامی و ندیمه از آثار باستانی دوره عیلام است. بر روی این سنگ

Read more