افتتاح موزه

افتتاح موزه باستان شناسی ایذه

موزه آیاپیر ۱۵ماه آینده افتتاح می شود

گفتنی است بخشی از این مکان(ساختمان سابق جهاد کشاورزی ایذه) برای راه اندازی موزه شهرستان ایذه اختصاص داده شده که قرار است در ماه های آینده تکمیل و تجهیز شود.

گزارش تکمیلی و مصاحبه با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، بزودی منتشر خواهد شد.

منطقه حفاظت شده شالو و منگشت

منطقه حفاظت شده شالو و منگشت با مساحت ۱۲۹۹۱ هکتار واقع در استان خوزستان، شهرستان ایذه در سال ۱۳۷۸ حفاظت شده اعلام شد. اين منطقه مشرف به دریاچه سد كارون 3 می باشد و در سلسله جبال زاگرس با حداكثر 3316 متر ارتفاع از سطح دريا قرار دارد.

دیدن جزئیات

بییشتر بدانیم