تاریخچه شهرستان ایذه

شهر ایذه از روزگار باستان تا امروز به نام‌های ایزج، ایذه، اوجا، آیاپیر، آنزان، انشان، ایگه، اریگ، ایج، مالمیر و مال امیر خوانده شده‌ است. همچنین می‌گویند در دوران عیلامی به شهر ایذه «آنزان» می‌گفتند و بعدها به «اینز» و «ایزج» و «ایزه» تبدیل یافته است. به عقیده برخی از محققان این شهر در هزاره سوم پیش از میلاد «انزان» نامیده می‌شد و مرکز ایالت انزان بوده‌ است. می‌توان ایذه را تغییر شکل یافته «انزان» عیلامی نیز دانست.

جاذبه‌های شهر

امپراطوری از ایذه

«کمبوجیه اول» حاکم سرزمین «انشان» (ایذه کنونی) بود که با «ماندانا» شاهدخت «مادها» ازدواج کرد و حاصل این ازدواج به دنیا آمدن فرزندی به نام «کوروش» بود. که بعدها بر بخش بزرگی از جهان شناخته شده آن زمان فرمانروایی یافت.

منبع : اپرواطوری هخامنشیان پیربرایان

بیشتر بدانیم