چکیده

خونگ اژدر یا تنگ نوروزی در ۱۵ کیلومتری ایذه شامل دو نقش برجسته‌ متعلق به دوره ایلامیان و اشکانیان بر روی یک سنگ است که نقش برجسته متعلق به دوره ایلامیان تقریبا محو شده است. در نقش برجسته اشکانی، یکی از حاکمان محلی به همراه سه تن دیگر و همچنین دو کبوتر که یکی حلقه قدرت را دارد، قابل رویت است.

سنگ‌نگاره خونگ اژدر در یک نگاه:

پیشنهادات

بهترین زمان بازدید: بهار
مدت زمان بازدید: نیم الی یک ساعت
نزدیکترین جاذبه های گردشگری:

اکتشاف

نقش برجسته خونگ اژدر که در سال ۱۹۶۱ میلادی توسط لویی واندنبرگ کشف شد، جایگزین شدن سبک چهره‌های روبرو و برافتادن چهره‌‌های نیم‌رخ در نقش برجسته‌های اشکانی را نشان می دهد

مشخصات کلی

نام: سنگ‌ نگاره های خنگ اژدر
وجه تسمیه: در زمرة نگارههای مذهبی است و صحنهای آیینی را به نمایش گذاشته
قدمت: دوره ایلامیان و اشکانیان
سازنده:

شرح کامل

این سنگ‌نگاره دارای دو نقش برجسته است که یکی متعلق به دوره عیلامیان و دیگری به زمان اشکانیان تعلق دارد. نقش برجسته عیلامی متأسفانه تا حدود زیادی محو شده اما مشخص است که موضوع آن بارعام به حضور پادشاه می‌باشد. در دومین نقش برجسته (سنگ‌نگاره اشکانی) تصویر یک مرد سوار بر اسب، یک مرد در وسط، سه مرد به صورت ایستاده و دو کبوتر دیده می‌شود.
مرد سوار هیبتی کهنسال و کلاه شاهی بر سر دارد و به چهار نفری که روبروی او ایستاده‌اند و شاید او را سپاس و درود می‌گویند، نزدیک می‌شود. گفته می‌شود مرد سوار بر اسب مهرداد دوم اشکانی است و پشت سر او فردی به عنوان ملازم دیده می‌شود. شخصی که در وسط تصویر ایستاده و چهره او از روبرو نشان داده شده، یکی از حاکمان محلی است که قامتی بلندتر از دیگران، شال بر شانه چپ و دست چپ بر کمر و قبضه شمشیر دارد. در سمت دیگر کتیبه تصویر سه نفر دیگر به صورت ایستاده‌ دیده می‌شود که اولی یک روحانی است و چیزی شبیه میوه کاج در دست دارد. دو نفر دیگر که دستان خود را به حالت گره خورده در برابر کمر گرفته‌اند، احتمالاً نگهبان هستند. در نوک یکی از دو کبوتری که در میان پادشاه سوار بر اسب و حاکم بلندقامت حجاری شده‌اند، حلقه قدرت و فَرَه شاهی بدون هیچ‌گونه نماد تزئینی تنها برای نمایش هیبت و شکوه حضور شاه نقش شده است. این سنگ‌نگاره نشانگر آیین تنفیذ قدرت حاکم از سوی مهرداد اشکانی می‌باشد. گمان می‌رود تصویر مردی که در وسط این نگاره دیده می‌شود، با مجسمه برنز مرد یک دستی [مرد شمی] که در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود بی‌ارتباط نباشد و به گفته کارشناسان، این تصویر همان مجسمه یک دست موزه ایران باستان است. اگر شخصی غیر از شاه، مجسمه خود را ساخته باشد، در این صورت فرد مزبور باید از مقام بالایی برخوردار باشد و انتظار می‌رود مجسمه شاه نیز در این محل وجود داشته باشد.

گالری تصاویر

مسیر دسترسی

آدرس: در فاصله 13کیلومتری شمال غربی شهر ایذه و در بین رشته کو ههای زاگرس واقع شده و از سمت شمال، غرب و شرق مابین کو ههای زرودون گه‌هر و اشکفت و قسمت جنوبی آن نیز به دشت درب منتهی میشود.