منگشت ایذه، Iran

منطقه حفاظت شده شالو و منگشت

منطقه حفاظت شده شالو و منگشت با مساحت ۱۲۹۹۱ هکتار واقع در استان خوزستان، شهرستان ایذه در سال ۱۳۷۸ حفاظت شده اعلام شد. اين منطقه مشرف به دریاچه سد كارون 3 می باشد و در سلسله جبال زاگرس با حداكثر 3316 متر ارتفاع از سطح دريا قرار دارد.

دیدن جزئیات


یافتن آدرس

چطور به مکان برسیم


رویدادهای محل برگزاری