Susan District, Izeh County, Khuzestan Province, Iran

دشت سوسن

دشت سوسن یکی از جاذبه‌های طبیعی ایذه است که در ۳۵ کیلومتری شمال‌غربی این شهرستان قرار دارد. دشت سوسن یکی از گذرگاه‌های رودخانه خروشان کارون است و توسط این رود به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود.زیبایی دریاچه، تپه ها و گلهای زیبای این دشت توصیف ناپذیر است.

دیدن جزئیات


یافتن آدرس

چطور به مکان برسیم


رویدادهای محل برگزاری